Invoering

“Les avions de Sébastien” werden in januari 2017 gemaakt ter nagedachtenis aan onze zoon Sébastien die op 6-jarige leeftijd stierf aan een zeldzame leukemie. Het doel van de vereniging is om fondsen te werven ter ondersteuning van onderzoek naar zeldzame leukemie bij kinderen

In de rubrieken vindt u meer details over onze vereniging en in het bijzonder de beschrijving van het project, het verhaal van onze moedige Sébastien, de mogelijkheden om ons te steunen, onze activiteiten en ander nieuws en partners.

KINDERBOEK

"Waarom is het zo?" »Is een poëtisch boek dat vertelt over de dood en de begeleiding van een ziek kind. Als je het leest, kan dit boek in ieders handen worden gelegd om een thema aan te pakken dat ons allemaal aangaat, dat van de dood.