Wie zijn we?

De Raad van Bestuur

Caroline Cols

Mama van Sébastien
Email: caroline@les-avions-de-sebastien.be

Diego d'Udekem

Papa van Sébastien
Email: diego@les-avions-de-sebastien.be

Simon Cols

Peetvader van Sébastien
Email: simon@les-avions-de-sebastien.be

Nathalie Braun

E-mail: nathalie@les-avions-de-sebastien.be

De onderzoeker (PhD)

Dr Gabriel Levy

Dr. Emile BRANDT is opgeleid als kinderarts. Hij behaalde zijn medische diploma’s aan de Universiteit van Namen en de Katholieke Universiteit Leuven. Hij liep zijn kinderstage in Cliniques Universitaires Saint-Luc en volgde een opleiding in kinderhemato-oncologie op de afdeling van professor Bénédicte Brichard. Hij zet zijn opleiding op dit gebied ook voort in het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola op de afdeling van Dr. Christine Devalck. In oktober 2022 begon hij aan zijn proefschrift, waarmee hij het werk van Dr. Gabriel Levy in het laboratorium van professor Stefan Constantinescu voortzette.

Directeur van werken en thesis promotor

Prof. Stefan Constantinescu

Stefan Constantinescu is hoogleraar celbiologie aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij is doctor in de geneeskunde (1988) en virologie (1992). Na een postdoctoraal beurs tussen 1995 en 2000 aan het MIT Whitehead Institute for Biomedical Research (met professor Harvey Lodish), richtte hij zijn eigen onderzoekseenheid op in Brussel, een joint venture tussen het Institut de Duve en de Brusselse tak van het Ludwig Instituut voor Kankeronderzoek.
Zijn werk richt zich op de structuur en functie van receptoren voor cytokinen zoals EPO en TPO, de functie van JAK (Janus kinase) eiwitten en de moleculaire basis van myeloproliferatieve neoplasie en myeloïde leukemie. Zijn groep heeft verschillende activerende mutaties ontdekt in genen die coderen voor cytokinereceptoren of JAK-eiwitten en heeft, in samenwerking met William Vainchenker, bijgedragen aan de ontdekking van de V617F-mutatie in JAK2, de meest voorkomende mutatie in myeloproliferatieve neoplasie.
Stefan Constantinescu is lid van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België en heeft van de Belgische federale regering de vijfjarenprijs 2010-2015 voor medische wetenschappen gekregen.
> Meer informatie hier.

Internationale wetenschappelijke adviseurs

Prof. Irene Roberts

Na medische studies tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten, tijdens welke zij zich specialiseerde in kinderhematologie, werd Irene Roberts in 2000 hoogleraar kinderhematologie aan het Imperial College in Londen.
In 2013 trad ze in dienst bij de afdeling kindergeneeskunde van de Universiteit van Oxford als hoogleraar kinderhematologie en werd ze benoemd tot directeur van het team benigne hematologische ziekten van de NIH Rare Disease Translational Research Collaboration. Zijn werk is gewijd aan onderzoek naar hematologie tijdens de ontwikkeling, met een bijzondere interesse in neonatale hematologie en genetische hematologische ziekten bij kinderen. Zijn werk op dit gebied heeft geleid tot vooruitgang op het gebied van leukemie in verband met trisomie 21.
> Meer informatie hier.

Prof. Mitchell Weiss

Professor Mitchell Weiss is hoofd hematologie aan de universiteit van St. Gallen. St. Jude Chidren’s Research Hospital in Memphis, TN, sinds 2014.
Zijn dienst wordt internationaal erkend voor zijn leidende rol in de vooruitgang van de kennis over het begrip en de behandeling van sikkelcelziekte, beenmergtapplasie, hemofilie, immuundeficiënties en andere goedaardige hematologische aandoeningen.
Professor Weiss houdt zich bezig met de mechanismen van genexpressie tijdens de ontwikkeling van bloedcellen, het gebruik van pluripotente stamcellen bij het modelleren van hematologische pathologieën bij de mens (waaronder leukemie), de biologie en structuur van hemoglobines en de rol van ubiquitin-ligases en niet-coderende RNA’s bij de maturatie van erytroblasten.
Mitchell Weiss heeft van de Leukemia and Lymphoma Society (VS) de Professional Evolution Prize gekregen. Hij is lid van de (Amerikaanse) Society for Pediatric Research en de Association of American Physicians (AAP).
> Meer informatie hier.

Prof. Andre Baruchel

Professor André Baruchel is hoofd van de afdeling Hematologie en Immunologie van het Robert Debré-ziekenhuis in Parijs. Hij is een erkend specialist op het gebied van leukemie bij kinderen, die hij zowel op het gebied van fundamenteel onderzoek, via studies over residuele ziekte en klonale evolutie, als op het gebied van klinisch onderzoek, als voorzitter van de Franse Groep voor de Studie van Acute Lymfoblastische Leukemie, heeft bestudeerd.
André Baruchel is ook gespecialiseerd in onderzoek naar nieuwe behandelingen voor kinderhematologie en is verkozen lid van de raad van bestuur van het ITCC-consortium (Innovative Therapies for Children with Cancer). Hij is ook lid van het Data Surveillance Committee van de COG (Children Oncology Group) en van het International Committee van de American Society of Haematology (ASH).
> Meer informatie hier.
> Ou ici.

Dr. William Vainchenker

William Vainchenker is een pionier op het gebied van hematopoëse, megakaryopoëse en de moleculaire basis van kwaadaardige myeloïde hemopathieën. Hij is emeritus directeur onderzoek bij INSERM en heeft een INSERM-onderzoekseenheid opgezet die zich bezighoudt met hematopoëse en stamcellen bij Gustave Roussy. Hij is lid van de Académie des Sciences van het Institut de France en ontving verschillende prijzen, waaronder de Dameshek Prize van de American Society of Haematology (ASH) en de José Carrera Prize van de European Association of Haematology.
> Meer informatie hier.
> Ou ici.

Prof. Muriel Moser

Muriel Moser studeerde biologie, en in het bijzonder immunologie, aan de Université Libre de Bruxelles (ULB), waar ze in 1983 promoveerde. Na een postdoctoraal mandaat van 3 jaar aan het National Institute of Health (NIH, VS) keerde ze terug naar de ULB. Ze was Vice-Rector Onderzoek aan de ULB en is momenteel Directeur Onderzoek van het Fonds National de la Recherche Scientifique en Decaan van de Faculteit Wetenschappen aan de ULB.

Zijn belangrijkste onderzoeksgebied is de biologie van dendritische cellen, de schildwachten van ons lichaam die ontstekingen en infecties, maar ook tumoren kunnen detecteren. Zijn groep heeft aangetoond dat dendritische cellen ziekteverwekkers of stressvolle situaties detecteren en migreren naar lymfoïde organen, waar ze een immuunrespons activeren, onder andere om tumoren af te stoten. De meest recente projecten van zijn groep betreffen het bestuderen van de rol van dendritische cellen in immuuntolerantie en de onderliggende moleculaire mechanismen.
> Meer informatie hier.

Ondersteuningscomité voor promovendi

Président :

Prof. Pierre Coulie
> Meer informatie hier.

Promotor :

Prof. Stefan Constantinescu
> Meer informatie hier.

Co-Promotor :

Prof. Bénédicte Brichard
> Meer informatie hier.

Leden :

Prof. Hélène Antoine-Poirel
> Meer informatie hier.

Prof. Frédéric Lemaigre
> Meer informatie hier.

Prof. Wen-Hui Lien
> Meer informatie hier.

Prof. Nisha Limaye
> Meer informatie hier.