Het project

Het Project… of waarom zou je ons steunen?

De meeste mensen denken dat leukemie bij kinderen te behandelen is. Dit is gedeeltelijk correct. Acute lymfoblastische leukemie (ALL), die het meest voorkomt, is in meer dan 90% van de gevallen te genezen. Deze goede resultaten zijn het resultaat van de vooruitgang van het onderzoek in de afgelopen decennia.

Niettemin zijn er ook zeldzamere leukemieën, sommige in weesvorm, waarvan vele aspecten tot op heden onbegrepen blijven, hetgeen leidt tot een slechte prognose. Dit was het geval met leukemie, die onze Sebastian nam.

In België zijn er veel onderzoekers van zeer hoog niveau in hematologie (bloedziekten). Onder hen geniet het team van professor Constantinescu van het Duve Instituut een internationale reputatie op het gebied van leukemie-onderzoek.

Het doel van onze VZW is definanciering van een onderzoekspost binnen dit team om te werken aan zeldzame leukemieën bij kinderen, vergelijkbaar met die welke Sébastien heeft weggenomen. In 2016 is een enorme hoeveelheid werk opgestart en we hopen dat dit werk zal worden voortgezet en op een dag misschien levens zal redden.

Heel concreet: een doctoraat of postdoctoraal onderzoeker is duur. We hebben het, inclusief apparatuur, over een bedrag gelijk aan of hoger dan 55.000 euro per jaar. De oorspronkelijke doelstelling van het VZW was “bootstrapping”, d.w.z. een onderzoeker op weg helpen en hem voor één jaar financieren. Tijdens het eten is een ambitieuzer project gerijpt in de eerste maanden van ons bestaan: het opzetten en financieren van dit onderzoek voor de duur van een doctoraal proefschrift gedurende 4 jaar! Dit leidt ons tot eenfinanciële doelstelling voor het proefschrift van ongeveer 250.000 euro.

Sinds augustus 2018 is Dr. Gabriel Levy begonnen aan zijn PhD thesis om te werken aan onderzoeksprojecten in verband met zeldzame kinderleukemieën. U kunt toegang krijgen tot de wetenschappelijke beschrijving van het proefschrift doorhier (korte versie)of hier(lange versie) te klikken.) Les avancées du projet et la liste des publications sont disponibles en cliquantici.

Dankzij onze inspanningen isde volledige financiering van het proefschrift nu verzekerd en richten wij ons op onze nieuwe doelstelling, namelijk de financiering van een tweede onderzoeker!