Het project

Het Project... of waarom zou je ons steunen?

De meeste mensen denken dat leukemie bij kinderen te behandelen is. Dit is gedeeltelijk correct. Acute lymfoblastische leukemie (ALL), die het meest voorkomt, is in meer dan 90% van de gevallen te genezen. Deze goede resultaten zijn het resultaat van de vooruitgang van het onderzoek in de afgelopen decennia.

Niettemin zijn er ook zeldzamere leukemieën, sommige in weesvorm, waarvan vele aspecten tot op heden onbegrepen blijven, hetgeen leidt tot een slechte prognose. Dit was het geval met leukemie, die onze Sebastian nam.

In België zijn er veel onderzoekers van zeer hoog niveau in hematologie (bloedziekten). Onder hen geniet het team van professor Constantinescu van het Duve Instituut een internationale reputatie op het gebied van leukemie-onderzoek.

Het doel van onze VZW is definanciering van een onderzoekspost binnen dit team om te werken aan zeldzame leukemieën bij kinderen, vergelijkbaar met die welke Sébastien heeft weggenomen. In 2016 is een enorme hoeveelheid werk opgestart en we hopen dat dit werk zal worden voortgezet en op een dag misschien levens zal redden.

Heel concreet: een doctoraat of postdoctoraal onderzoeker is duur. We hebben het over een bedrag van €70.000 of meer per jaar, inclusief apparatuur. De oorspronkelijke doelstelling van het VZW was “bootstrapping”, d.w.z. een onderzoeker op weg helpen en hem voor één jaar financieren. De eetlust komt met het eten en langzamerhand kreeg een ambitieuzer project vorm. Vandaag is het doel van onze VZW  het opzetten en financieren van doctoraatsthesissen aan het Institut de Duve! Dit geeft ons een financieel doel van ongeveer 300.000 euro voor elk 4-jarig proefschrift .

1e scriptie - Gabriel Levy

In augustus 2018 begon dr. Gabriel Levy met zijn promotieonderzoek in het team van Pr. Constantinescu

Titel: Studie van pediatrische acute myeloïde leukemie die refractair is voor conventionele chemotherapie en granulocytair sarcoom en andere vormen van pediatrische acute myeloïde leukemie.

Het proefschrift is al 9 keer gepubliceerd in internationale tijdschriften en zal eind 2023 worden verdedigd.

Deze scriptie werd 100% gefinancierd door Avions de Sébastien

2e proefschrift - Emile Brandt

Dr. Emile Brandt heeft de fakkel overgenomen van het werk van Dr. Emile Brandt. Heffing in oktober 2022.

Titel: Studie van moleculaire mechanismen in pediatrische acute leukemieën die resistent zijn tegen conventionele therapieën en in hun extra-medullaire vormen, in het bijzonder myeloïde sarcoom.

Aangezien het werk nog maar net begonnen is, heeft het nog niet tot publicaties geleid.

De financiering voor dit proefschrift is nog gaande.

Wetenschappelijke vorderingen en de lijst met publicaties zijn beschikbaar door hier.